Công nghiệp & Kinh tế

Khu phức hợp công nghiệp nông nghiệp

Khu phức hợp công nghiệp và nông nghiệp Jincheon

Tổng quan về khu phức hợp
 • Vị trí : Gần 510 Sinjeong-ri, Jincheon-eup, Jincheon-gun
 • Diện tích : 57.734㎡ (* Đất sản xuất 48.000㎡, đất hỗ trợ 1.000㎡, đất công 9.000㎡)
 • Các ngành nghề hoạt động : Dệt may, hóa dầu, kim loại lắp ráp và các ngành khác
 • Thời gian thực hiện dự án : Tháng 9/85~ 13/8/86
 • Kinh phí dự án : 844 triệu won (ngân sách quốc gia 459 triệu won, ngân sách địa phương 385 triệu won)
 • Công ty đang hoạt động : 14 công ty
 • Thực hiện dự án : Jincheon-gun
 • Cơ quan quản lý : Jincheon-gun(☎ +82-43/539–3355)
Điều kiện vị trí
 • Giao thông : Gần 4km lân cận Jincheon IC trên đường cao tốc Jungbu

Khu phức hợp công nghiệp và nông nghiệp Deoksan

Tổng quan về khu phức hợp
 • Vị trí : Gần 27-27 Hancheon-ri, Deoksan-eup, Jincheon-gun
 • Diện tích : 91.183㎡ (* Đất sản xuất 81.000㎡, đất công 10.000㎡)
 • Các ngành nghề hoạt động : điện tử, dược phẩm, thực phẩm, máy móc, v.v.
 • Thời gian thực hiện dự án : 19/10/85~ 21/6/88
 • Kinh phí dự án : 1.401 triệu KRW (ngân sách quốc gia: 774 triệu KRW, ngân sách địa phương: 627 triệu KRW)
 • Công ty đang hoạt động : 6 công ty
 • Thực hiện dự án : Jincheon-gun
 • Cơ quan quản lý : Jincheon-gun(☎ +82-43/539–3355)
Điều kiện vị trí
 • Di chuyển : Gần 4km lân cận Jincheon IC trên đường cao tốc Jungbu (liền quốc lộ 21)

Khu phức hợp công nghiệp và nông nghiệp Chopyeong

Tổng quan về khu phức hợp
 • Vị trí : Gần 370-92 Yongjeong-ri, Chopyeong-myeon, Jincheon-gun
 • Diện tích : 135.665㎡ (* Đất sản xuất 120.000㎡, đất công 16.000㎡)
 • Các ngành nghề hoạt động : điện tử, kỹ thuật hóa học, thực phẩm, v.v.
 • Thời gian thực hiện dự án : 31/12/87~ 28/11/88
 • Kinh phí dự án : 1.883 triệu KRW (ngân sách quốc gia: 1.022 triệu KRW, ngân sách địa phương: 861 triệu KRW)
 • Công ty đang hoạt động : 4 công ty
 • Thực hiện dự án : Jincheon-gun
 • Cơ quan quản lý : Jincheon-gun
Điều kiện vị trí
 • Giao thông : Gần 8km lân cận Jincheon IC trên đường cao tốc Jungbu (liền quốc lộ 34)

Khu phức hợp công nghiệp và điện nông nghiệp điện tử Munbaek

Tổng quan về khu phức hợp
 • Vị trí : Gần 722 Mundeok-ri, Munbaek-myeon, Jincheon-gun
 • Diện tích : 123.591,6㎡ (đất sản xuất 111.000㎡, đất hỗ trợ 2.000㎡, đất công 11.000㎡)
 • Các ngành nghề hoạt động : Điện, điện tử
 • Thời gian dự án : 10/1/2001~ 25/6/2003
 • Kinh phí dự án : 6.500 triệu KRW (ngân sách quốc gia: 3.248 triệu KRW, ngân sách địa phương: 3.252 triệu KRW)
 • Công ty đang hoạt động : 3 công ty
 • Thực hiện dự án : Jincheon-gun
 • Cơ quan quản lý : Jincheon-gun
Điều kiện vị trí
 • Di chuyển : Gần 4km lân cận Jincheon IC trên đường cao tốc Jungbu (liền quốc lộ 34)

Khu phức hợp công nghiệp nông nghiệp Ewol

Tổng quan về khu phức hợp
 • Vị tr í: Gần 1144 Nowon-ri, Iwol-myeon, Jincheon-gun
 • Diện tích : 127.282,5㎡ (đất sản xuất 105.000㎡, đất hỗ trợ 7.000㎡, đất công 15.000㎡)
 • Các ngành nghề hoạt động : Điện và điện tử, máy móc, kỹ thuật hóa học, thực phẩm, v.v.
 • Thời gian thực hiện dự án : 28/8/96 ~ 4/12/97
 • Kinh phí dự án : 6.017 triệu KRW (ngân sách quốc gia: 779 triệu KRW, ngân sách địa phương: 5.238 triệu KRW)
 • Công ty đang hoạt động : 9 công ty
 • Thực hiện dự án : Jincheon-gun
 • Cơ quan quản lý : Jincheon-gun
Điều kiện vị trí
 • Giao thông : Gần 8km lân cận Jincheon IC trên đường cao tốc Jungbu (liền quốc lộ 17)

Khu phức hợp công nghiệp và nông nghiệp Gwanghyewon

Tổng quan về khu phức hợp
 • Vị trí : Gần 160-17 Hoejuk-ri, Gwanghyewon-myeon, Jincheon-gun
 • Diện tích : 89.721㎡ (đất sản xuất 76.000㎡, đất công 14.000㎡)
 • Các ngành nghề hoạt động : máy móc, dược phẩm, điện tử, v.v.
 • Thời gian thực hiện dự án : 28/4/88~ 25/11/88
 • Kinh phí dự án : 1.404 triệu KRW (ngân sách quốc gia: 859 triệu KRW, ngân sách địa phương: 545 triệu KRW)
 • Công ty đang hoạt động : 9 công ty
 • Thực hiện dự án : Jincheon-gun
 • Cơ quan quản lý : Jincheon-gun
Điều kiện vị trí
 • Giao thông : Gần 4km lân cận Eumseong IC trên đường cao tốc Jungbu (liền quốc lộ 17)

Khu phức hợp công nghiệp và điện nông nghiệp Ewol

Tổng quan về khu phức hợp
 • Vị trí : Gần 1123 Shinwol-ri, Iwol-myeon, Jincheon-gun
 • Diện tích : 328.523,1㎡ (đất sản xuất 215.000㎡, đất hỗ trợ 5.000㎡, đất công cộng khác 109.000㎡)
 • Ngành nghề : Điện và điện tử, máy móc
 • Thời gian thực hiện dự án : 24/8/04~ 5/6/08
 • Kinh phí dự án : 21.068 triệu KRW (ngân sách quốc gia: 2.981 triệu KRW, ngân sách địa phương: 18.087 triệu KRW)
 • Công ty đang hoạt động : 14 công ty
 • Thực hiện dự án : Jincheon-gun
 • Cơ quan quản lý : Jincheon-gun
Điều kiện vị trí
 • Di chuyển : Gần 8km lân cận Eumseong IC trên đường cao tốc Jungbu (liền quốc lộ 17)