Thông tin cuộc sống

Hỗ trợ gia đình đa văn hóa

Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa

Ngày khai trương: 22/09/2008

Vị trí: Tầng 2, Trung tâm phúc lợi xã hội Saenggeo Jincheon, 11-10 Jungangbuk 1-gil, Jincheon-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do

Diện tích: 281,88㎡ (85 pyeong)

Cơ sở vật chất phòng tư vấn: 93,6㎡, trung tâm giáo dục nhỏ (2): 98,28㎡, Sân chơi trẻ em và phòng cho con bú: 90㎡

Vận hành trung tâm phức hợp vì gia đình khỏe mạnh và trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa (01/01/2016)

Mục đích hoạt động

Hỗ trợ các gia đình đa văn hóa sớm thích ứng với xã hội Hàn Quốc và cuộc sống gia đình ổn định bằng cách cung cấp các dịch vụ như giáo dục thích ứng xã hội, tư vấn và đào tạo nghề cho các thành viên gia đình đa văn hóa

Người uỷ thác: Hội đồng phúc lợi xã hội quận Jincheon

Nhân viên: 8 (1 giám đốc trung tâm, 7 nhân viên toàn thời gian)

Các dự án chính: Trường học hạnh phúc gia đình đa văn hóa, hỗ trợ một cửa tư vấn gia đình hạnh phúc, hỗ trợ phiên dịch và dịch thuật cho người nhập cư theo diện kết hôn, dự án Dieum của phụ nữ nhập cư kết hôn tại chỗ, chương trình hoạch định tương lai đa văn hóa, v.v.

Số điện thoại: 82-43) 537-5431~4

Trang chủ: Gia đình khỏe mạnh ·Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa Jincheon-gun (https://jincheon.familynet.or.kr)

Tình trạng triển khai nhân viên phiên dịch và biên dịch chuyên dụng của Trung tâm Hỗ trợ Gia đình Đa văn hóa (tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2014)

Tiếng Việt: 138 người, tiếng Trung Quốc: 80 người, tiếng Philippines: 25 người, tiếng Mông Cổ: 9 người, tiếng Campuchia: 6 người, tiếng Nga: 2 người, tiếng Nhật: 6 người, tiếng Thái: 4 người, tiếng Nepal: 4 người, tiếng Indonesia: 1 người