Văn hóa & Du lịch

Thông tin Giao thông

Nhà ga tổng hợp Jincheon

  • Số điện thoại : +82-1688-0105
  • Địa chỉ : Nhà ga Jincheon, 3 Jungangbuk 1-gil, Jincheon-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do