Thông tin cuộc sống

Thông tin cơ sở y tế

Bệnh viện Đa khoa

Bệnh viện Đa khoa
Tên cơ sở y tế Địa chỉ Số điện thoại
1 bệnh viện đa khoa
Bệnh viện Jincheon St. Mary của quỹ y tế Geonmyung 36 Jungangbuk-ro, Jincheon-eup +82-43-533-1711

Bệnh viện điều dưỡng

Bệnh viện điều dưỡng
Tên cơ sở y tế Địa chỉ Số điện thoại
2 bệnh viện điều dưỡng
Bệnh viện Điều dưỡng Doeun ( Tâm thần ) của tổ chức Y tế Noeun 88-56 Munjin-ro, Munbaek-myeon +82-43-930-2000
Bệnh viện Jincheon Hyo của tổ chức y tế Jincheon Iwol-myeon Banji-gil 54 +82-43-537-0045

Phòng khám

Phòng khám
Tên cơ sở y tế Địa chỉ Số điện thoại
39 phòng khám
Phòng khám chăm sóc tiết niệu 3, Jungangseo 2-gil, Jincheon-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do +82-43-534-4545
Phòng khám y học phục hồi chức năng trung ương Jincheon 6, Jungangseo 1-gil, Jincheon-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do +82-534-7117
Phòng khám ngoại khoa thần kinh Samsung Tầng 3, Tòa nhà Hana, 87 Jungangdong-ro, Jincheon-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do +82-43-536-2300
Phòng khám Clean & Me 6, Tầng 3, 14 Jungangbuk-ro, Jincheon-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do +82-43-535-0333
Phòng khám phẫu thuật chỉnh hình Seoul Jun 6, tầng 2, 73 Sangsan-ro, Jincheon-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do +82-43-535-7511
Phòng khám nội khoa Soksiwon #201-202, 14 Jungangbuk-ro, Jincheon-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do +82-43-533-1111
Phòng khám nhi khoa và vị thành niên Joy Tầng 3, 63 Jungangbuk-ro, Jincheon-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do +82-43-537-7511
Phòng khám gây mê và giảm đau Jincheon Woori 63 Jungangbuk-ro, Jincheon-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do +82-43-537-6565
Phòng khám sức khỏe tâm thần NeulPyeonhan 61 Jungangbuk-ro, Jincheon-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do +82-43-534-7400
Phòng khám nội khoa liên hiệp Jangsarang 3-6, Jungangbuk 5-gil, Jincheon-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do +82-43-536-6900~1
Phòng khám mắt sáng Jincheon 3-6, Jungangbuk 5-gil, Jincheon-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do +82-43-535-1110
Phòng khám ngoại khoa lồng ngực Seongsim 30 Jungangbuk 4-gil, Jincheon-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do +82-43-533-2900
Phòng khám nội khoa Markeunsum Tầng 2, 15 Jungangbuk 1-gil, Jincheon-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do +82-43-753-7676
Phòng khám phẫu thuật chỉnh hình Bareun 11-4, Jungangbuk 1-gil, Jincheon-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do +82-43-533-7588
Phòng khám sản phụ khoa Mirae 11-2, Jungangbuk 1-gil, Jincheon-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do +82-43-533-1223
Phòng khám nội khoa Jeon 82 Jungangdong-ro, Jincheon-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do +82-43-534-2880
Phòng khám mắt Kim 81-1 Jungangdong-ro, Jincheon-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do +82-43-536-8833
Phòng khám nội khoa Champyeonhan 365 Tầng 3 và 4, 65 Jungangdong-ro, Jincheon-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do +82-43-533-3650
Phòng khám Jincheon 56 Jungangdong-ro, Jincheon-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do +82-43-533-2288
Phòng khám tai mũi họng Duri 100 Jungangdong-ro, Jincheon-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do +82-43-537-9901
Phòng khám nhi và vị thành niên Park 100 Jungangdong-ro, Jincheon-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do +82-43-532-2575
Phòng khám da liễu Seoul 81-1 Jungangdong-ro, Jincheon-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do +82-43-535-1951
Phòng khám tiết niệu Gain 2, Jungang-dong 6-gil, Jincheon-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do +82-43-533-6191
Phòng khám nội khoa Jo Junhyung 2, Jungang-dong 6-gil, Jincheon-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do +82-43-532-8882
Phòng khám ngoại khoa Hansarang 47-2, Baeksacheon-gil, Jincheon-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do +82-43-533-7582
Phòng khám Lee Kang-won 818 Deokgeum-ro, Deoksan-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do +82-43-537-5839
Phòng khám Yonsei Good 10 Shiga-ro, Deoksan-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do (tầng 3) +82-43-753-7557
Phòng khám nội khoa Seoul Bareun 24 Shiga-ro, Deoksan-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do (tầng 2) +82-43-536-6100
Phòng khám tai mũi họng Haetnim 133 Daeha-ro, Deoksan-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do (G Place #303) +82-43-537-7874
Phòng khám phẫu thuật chỉnh hình Seoul Bareun 24 Shiga-ro, Deoksan-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do (tầng 3) +82-43-537-2330
Phòng khám nhi khoa và vị thành niên Dasom 4 Gongwon-ro, Deoksan-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do (Phòng 202) +82-43-535-0051
Phòng khám Y học gia đình Woori 76 Yeonmi-ro, Deoksan-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do (Phòng 202) +82-43-537-9945
Phòng khám Evergreen 806-5, Deokgeum-ro, Deoksan-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do +82-43-536-5505
Phòng khám Ewol 804 Jingwang-ro, Iwol-myeon, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do +82-43-536-8709
Phòng khám Seongsim 793 Jingwang-ro, Iwol-myeon, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do +82-43-534-7582
Phòng khám Gwanghyewon 17, Jungni 1-gil, Gwanghyewon-myeon, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do +82-43-535-0242
Phòng khám ngoại khoa chỉnh hình Kim Eung-rok 98 Janggi-gil, Gwanghyewon-myeon, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do +82-43-535-9901
Phòng khám nội khoa Seoul 96-1 Janggi-gil, Gwanghyewon-myeon, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do +82-43-532-8285
Phòng khám thú y Euddeum 117-3, Gwanghyewonsandan 1-gil, Gwanghyewon-myeon, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do +82-43-535-8275

Phòng khám trực thuộc

Phòng khám trực thuộc
Tên cơ sở y tế Địa chỉ Số điện thoại
1 phòng khám trực thuộc
Phòng khám trực thuộc làng vận động viên Jincheon của Hiệp hội Thể thao Hàn Quốc 732 Hoejuk-ri, Gwanghyewon-myeon +82-43-536-7732