Giới thiệu về Jincheon

Tầm nhìn

Saenggeo Jincheon, thành phố tốt nhất nơi mọi người đều hạnh phúc

  • 1 Thành phố kinh tế sôi động – 26 dự án, tạo ra 7.000 việc làm kiểu Jincheon
  • 2 Thành phố phúc lợi làm hài lòng người dân – 26 dự án, mở rộng hỗ trợ cho các lãnh đạo Saemaul và hội phụ nữ
  • 3 Thành phố sạch với môi trường dễ chịu – 16 dự án bao gồm dự án công viên rừng Bonghwasan
  • 4 Thành phố nông nghiệp tăng trưởng đổi mới – 10 dự án bao gồm mở rộng trang trại thông minh thân thiện với môi trường
  • 5 Thành phố chuyên ngành giáo dục văn hóa – 22 các dự án bao gồm thành lập nền tảng chia sẻ giáo dục kỹ thuật số