Công nghiệp & Kinh tế

Hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp

Hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp

Khu phức hợp nông nghiệp và công nghiệp Hỗ trợ vào ở / Thủ tục vào ở
Khu phức hợp nông nghiệp và công nghiệp Hỗ trợ vào ở / Thủ tục vào ở
Thủ tục Cơ quan quản lý Ghi chú
Mẫu đơn xin thuê nhà ở khu liên hợp nông nghiệp và công nghiệp Công ty → thành phố / quận
 • Mẫu đơn đăng ký hợp đồng thuê nhà
 • Bản kế hoạch kinh doanh
 • Bản sao giấy thành lập doanh nghiệp
Đánh giá môi trường Thành Phố / Quận ( Sở Môi Trường ) Đánh giá khả năng vào ở
Yêu cầu xem xét tính khả thi của doanh nghiệp Thành phố / Quận → Cơ quan đánh giá khả thi kinh doanh
 • Sản phẩm công nghiệp : Tổng công ty doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Thực phẩm : Tổng công ty Thương mại nông thủy sản Hàn Quốc
 • Khả năng tài chính
 • Tình trạng tín dụng
 • Kế hoạch hoàn trả quỹ hỗ trợ
Đánh giá tính khả thi kinh doanh và thông báo kết quả Cơ quan đánh giá khả thi kinh doanh → thành phố / quận Phán quyết tính phù hợp
Thông báo lựa chọn chỗ ở Thành phố / Quận→Công ty  
Ký kết hợp đồng thuê nhà và thông báo Thành phố / quận → công ty , cơ quan đánh giá tính khả thi của doanh nghiệp  
Xin giấy phép xây dựng nhà xưởng Công ty → thành phố / quận  
Đơn xin cấp cơ sở vật chất và vốn lưu động Công ty → Cơ quan đánh giá khả thi kinh doanh  
Vay vốn Cơ quan đánh giá tính khả thi của doanh nghiệp → Cơ quan xử lý khoản vay → công ty
Báo cáo hoàn thành thành lập nhà máy Công ty → thành phố / quận Xác nhận tại chỗ
Cấp giấy chứng nhận đăng ký nhà máy Thành phố / Quận→Công ty 7 ngày sau khi báo cáo
Hỗ trợ thuế
Hỗ trợ thuế
Phân loại Đối tượng Nội dung miễn trừ Kỳ hạn đáo hạn Địa chỉ hiện tại Khu vực mục tiêu tái định cư
Thuế địa phương (Đạo luật hạn chế thuế địa phương đặc biệt) Trụ sở chính hoặc văn phòng chính Miễn thuế mua lại/đăng ký và thuế giấy phép, giảm 100% thuế tài sản trong 5 năm, giảm 50% trong 3 năm tiếp theo (Điều 79 của Đạo luật) Cuối năm 2024 Khu vực kiểm soát quá tải dân số ở khu vực đô thị Bên ngoài các thành phố lớn (bên ngoài khu vực kiểm soát dân số quá mức)
Nhà máy Miễn thuế mua lại, giảm 100% thuế tài sản trong 5 năm, giảm 50% trong 3 năm tiếp theo (Điều 80 của Đạo Cuối năm 2024 Thành phố lớn Bên ngoài thành phố lớn
Hỗ trợ vốn/ Chế độ hỗ trợ công ty đầu tư
Hỗ trợ vốn/ Chế độ hỗ trợ công ty đầu tư
Loại trợ cấp Tỷ lệ hỗ trợ Đối tượng hỗ trợ
Công ty lớn Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp nhỏ
Trợ cấp địa điểm - Trong vòng 10% giá mua đất Trong vòng 30% giá mua đất ● Hoạt động kinh doanh trên 1 năm tại khu vực nội thành, tuyển dụng thường xuyên từ 30 người trở lên ● Di dời các địa điểm kinh doanh độc lập như trụ sở chính, nhà máy và viện nghiên cứu đến các khu vực địa phương ● Có trên 30 nhân viên toàn thời gian sau khi chuyển đến địa phương ● Số tiền đầu tư phải lớn hơn 1 tỷ KRW (30 tỷ KRW đối với các công ty lớn) ● Doanh nghiệp trước đó bị đóng cửa hoặc bán trước khi hoàn thành đầu tư ● ● Hoạt động kinh doanh liên tục tại Hàn Quốc trên 1 năm, nhân viên toàn thời gian từ 10 người trở lên ● Số lượng nhân viên toàn thời gian tại doanh nghiệp đầu tư phải lớn hơn 10% (ít nhất 10 người) số lượng nhân viên toàn thời gian tại doanh nghiệp hiện có (đáp ứng từ 30 người trở lên đối với công ty vừa và nhỏ và 70 hoặc nhiều người hơn cho các công ty lớn). ● Số tiền đầu tư phải lớn hơn 1 tỷ KRW (30 tỷ KRW đối với các công ty lớn) ● Duy trì các nơi làm việc hiện có (không bao gồm các nơi làm việc hiện có ở các khu vực kiểm soát quá tải ở khu vực đô thị)
Trợ cấp đầu tư cơ sở vật chất Trong vòng 5% số tiền đầu tư cơ sở vật chất Trong vòng 7% số tiền đầu tư cơ sở vật chất Trong vòng 9% số tiền đầu tư cơ sở vật chất

※ Tiếp nhận Đăng ký tài trợ: : Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Chungcheongbuk-do (tại Gagyeong-dong, Heungdeok-gu, Cheongju-si ☎ 236-9107)

Nộp hồ sơ
 • Thời gian nộp hồ sơ
  • Vòng 1 từ ngày 14/2 đến 25/2
  • Vòng 2 từ ngày 2/5 đến 13/5
  • Vòng 3 từ ngày 4/7 đến 15/7
 • Địa chỉ nhận hồ sơ : Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Chungcheongbuk-do
Cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Chungbuk
Cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Chungbuk
Tên tổ chức Địa chỉ Số điện thoại Số fax
Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực Chungbuk Garosu-ro, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do ( Bokdae-dong ) +82-43-230-5311 +82-43-235-2492
Tổng công ty doanh nghiệp vừa và nhỏ Trụ sở khu vực Chungbuk Jikji-daero, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do ( Songjeong-dong ) +82-43-279-6800 +82-43-279-6888
Cơ quan xúc tiến thương mại-Đầu tư Hàn Quốc Trung tâm thương mại Chungbuk Sangdang-ro 58beon -gil , Sangdang-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do ( Mulhwa-dong ) +82-43-253-4123·4 +82-43-256-4124
Viện thông tin khoa học và công nghệ Hàn Quốc Trung tâm thông tin khu vực Chungbuk Jikji-daero, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do ( Songjeong-dong ) +82-43-276-3011 +82-43-276-3013
Hiệp hội Hợp tác xã doanh nghiệp vừa và nhỏ trung ương Chi nhánh Chungbuk 646, 1sunhwan- ro , Seowon-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk -do ( Sachang-dong ) +82-43-268-7721·2 +82-43-268-7720
Phòng Thương mại và công nghiệp Cheongju 29, Sangdang-ro, Sangdang-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do ( Bukmun-ro 2- ga ) +82-43-252-0021·6 +82-43-258-3458
Phòng thương mại và công nghiệp Chungju 11 Jungang-ro, Chungju-si, Chungcheongbuk-do ( Mulhwa-dong ) +82-43-843-7004 +82-43-844-6135
Phòng thương mại Eumseong 173 Jungang-ro, Eumseong-eup, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do +82-43-873-9911 +82-43-873-2454
Hiệp hội Thương mại quốc tế Hàn Quốc Chi nhánh Chungbuk Saun-ro, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do ( Uncheon-dong ) +82-43-271-1647·8 +82-43-271-1649
Hiệp hội tiêu chuẩn Hàn Quốc Chi nhánh Chungbuk Jikji-daero, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do ( Uncheon-dong ) +82-43-276-0761·3 +82-43-229-1701
Trụ sở chính khu vực trung tâm Nonghyup Chungcheongbuk Sangdang-ro, Sangdang-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do ( Bukmun-ro 3- ga ) +82-43-252-6231 +82-43-258-1979
Hiệp hội quốc gia Nonghyup Chi nhánh Eumseong-gun 167 Jungang-ro, Eumseong-eup, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do +82-43-872-4101 +82-43-872-4207
Quỹ bảo lãnh tín dụng công nghệ Chi nhánh Cheongju 646, 1sunhwan- ro , Seowon-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk -do ( Sachang-dong ) +82-43-273-7301·4 +82-43-273-7306
Quỹ bảo lãnh tín dụng Chi nhánh Cheongju Jikji-daero, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do ( Songjeong-dong ) +82-43-267-5825·8 +82-43-267-5823
Quỹ bảo lãnh tín dụng Chi nhánh Chungju thành phố Chungju +82-43-848-1920 +82-43-848-1923
Quỹ bảo lãnh tín dụng Chi nhánh Jeungpyeong Jeungpyeong-eup, Goesan-gun +82-43-838-7101 +82-43-838-7106
Tổng công ty quản lý khu công nghiệp Cheongju thành phố Cheongju +82-43-265-0912·3 +82-43-265-0922
Ngân hàng Hàn Quốc Chi nhánh Cheongju Daeseong-ro, Sangdang-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do ( Sujeong ) +82-43-220-0550 +82-43-220-0545
Ngân hàng Choheung Trụ sở chungbuk Trụ sở Ngân hàng Shinhan Chungbuk, 343 Sajik-daero, Sangdang-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do ( Yeongdong ) +82-43-220-7067 +82-43-220-7069
Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc Chi nhánh Cheongju Seongan-ro, Sangdang-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do ( Bukmun-ro 1- ga ) +82-43-253-6251·3 +82-43-255-9001
NGÂN HÀNG Công nghiệp Chi nhánh Cheongju 21, Sangdang-ro 55beon- gil , Sangdang-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do ( Nammun-ro 2- ga ) +82-43-253-6261·5 +82-43-255-0867
Quỹ bảo lãnh tín dụng Chungbuk Seongan-ro, Sangdang-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do ( Bukmun-ro 1- ga ) +82-43-220-5367 +82-43-258-2258