Lễ hội

Lễ hội văn hóa Saenggeo Jincheon

Lễ hội văn hóa Saenggeo Jincheon

Lễ hội văn hóa Saenggeo Jincheon

  • Thời gian tổ chức : Tháng 10 hàng năm
  • Địa điểm : Baekgokcheon Dunchi, Jincheon-eup
  • Đơn vị tổ chức/ chủ quản : Ủy ban xúc tiến lễ hội văn hóa Saenggeo Jincheon/Trung tâm văn hóa Jincheon

Giới thiệu về lễ hội

Tiếp tục phát triển văn hóa địa phương và văn hóa truyền thống của Saenggeo Jincheon- nơi sống lý tưởng, làm phong phú thêm cuộc sống của cư dân thông qua văn hóa và nghệ thuật, đồng thời tạo ra bầu không khí xã hội tươi sáng và lành mạnh. Thông qua đó, đây là lễ hội văn hóa và nghệ thuật tiêu biểu lớn nhất của Jincheon-gun nhằm khôi phục nền kinh tế địa phương và đóng góp cho sự thịnh vượng của quốc gia. (Tổ chức lần đầu vào năm 1979)

「Lễ hội văn hóa Saenggeo Jincheon」 được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1979 và được gọi là 「Lễ hội Sangsan」 cho đến năm 1998. Từ năm 1998, Jincheon là nơi sinh của Tướng Kim Yu-sin và là nơi sinh ra tinh thần Hwarang, cùng các di tích văn hóa đã được phát hiện và xác minh, chủ đề của lễ hội được đổi thành Hwarang. Từ năm 1999 đến năm 2007 lễ hội có tên gọi “Lễ hội Saenggeojincheon Hwarang”. Từ năm 2008, cùng với sự kế thừa và phát triển của nền văn hóa địa phương mang tên Hwarang, lễ hội đã được vận hành theo hướng tổng hợp và hướng tới tương lai bằng cách tích hợp toàn bộ nền văn hóa được hình thành thông qua lối sống của người dân, tạo nên một nền văn hóa mới gắn liền với Saenggeo Jincheon và nâng cao giá trị của “Saenggeo”, để làm được điều đó lễ hội đã được tổ chức và đổi tên thành “Lễ hội văn hóa Saenggeo Jincheon”.