Thông tin cuộc sống

Trung tâm phức hợp hướng dẫn người nước ngoài 1345

là gì?

Đây là cửa sổ thông tin dân sự đa ngôn ngữ cung cấp tư vấn về dân sự và thông tin hành chính cần thiết cho người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc để thích nghi với cuộc sống ở Hàn Quốc căn cứ theo 「Đạo luật khung về đối xử với người nước ngoài tại Hàn Quốc」.
call icon
Dịch vụ tư vấn qua điện thoại được cung cấp bằng 20 ngôn ngữ (tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt, v.v.)
 • Trung tâm giúp ích như thế nào?
  • Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn nhập cư và hướng dẫn thuận tiện hàng ngày cho người nước ngoài lưu trú tại Hàn Quốc; cung cấp dịch vụ phiên dịch của bên thứ ba cần thiết cho việc thực hiện các công việc liên quan đến người nước ngoài của các cơ quan hành chính trung ương, chính quyền địa phương, tổ chức công và tổ chức tư nhân phi lợi nhuận; hỗ trợ dịch vụ phiên dịch của bên thứ ba thông qua hệ thống luật sư làng dành cho người nước ngoài.
Làm thế nào để sử dụng dịch vụ?
 • Thời tư vấn: Các ngày trong tuần 09:00~22:00
 • Sau 18:00 đêm, có hướng dẫn bằng tiếng Hàn, tiếng Anh và tiếng Trung
 • Điện thoại: Quay số 1345 (không cần mã vùng) tới bất kỳ đâu trên toàn quốc, bất kể điện thoại cố định hay di động. Khi sử dụng từ nước ngoài, +82-1345
Thông tin về Dịch vụ phản hồi tự động (ARS)
 • Số 1: Hướng dẫn về vị trí của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh/ người nước ngoài, vị trí và giờ làm việc của từng cơ quan
 • Số 2: Tra cứu kết quả hồ sơ đề nghị công nhận cấp thị thực
 • Số 3: Khai báo nghỉ việc đối với người nước ngoài và báo cáo fax đi làm việc ở nước ngoài
 • Số 0: Kết nối với nhân viên tư vấn
 • Sau khi kết nối tới 1345 (không cần mã vùng) để tư vấn đa ngôn ngữ, làm theo hướng dẫn của ARS và nhấn số ngôn ngữ mong muốn; sau đó nhấn nút * để tiến hành tư vấn bằng ngôn ngữ đó.